audiolarŞiə məshəbinin yaranması - Abdullah ibn Səba endir
Şiəlik nədir -1 hissə endir
Şiəlik nədir -2 hissə  endir

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir