Rafizilərdən Qurana növbəti istehza!!! Gomoseksual əlagəyə girərkən Quran ayələri oxumaq!

 Şiə məzhəbini böyük alimlərindən olan əllamə Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani hicri 1186-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Başqa bir şiə alimi Muhsin əl Əmin yazır:
“Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani son dövr elm adamlarımızdandır.Üstün zəka,mötədil xarakterili,fiqh və hədisdə parlaq bir şəxsiyyətdir.Rical müəllifi Əbu Əli onun haqqında deyir: “Alim,fazil,elm dəryası,mahir,mühəddis,abid,sadiq,dindar bir şəxsiyyətdir.Dərin elmə sahib müasir elm adamlarımızdandır.Bir çox faydalı əsər qələmə almışdır.”
 (“Əyanuş Şia”c.10,səh 317)

Bu məşhur Şiə alimi öz "Kəşkul" adlı kitabında, şiələrə oğlan uşağı ilə gomoseksual əlagəyə girmək üçün Quranı necə istifadə etmək yolunu göstərir.  Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani rəvayyət edir ki, bir nəfər livatta (gomoseksual əlagə) həvəskarı, Quran ayələri vasitəsi ilə, balaca uşaği belə "bişirir".

Şiə alimlərin növbəti hoqqası: "Cənnət Pasportu"

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir