Şiə Quranda necə xatırlanılır?


Şiə sözü Quranda dəfələrlə işlənilib. Bu söz təriqət və dəstə mənasında işlənsə də əsasən mənfi məna daşıyır. 

Şiələrin şirkləri aşkar olunanda,  və başqa bir dəlilləri galmayanda əs-Saffat surəsində olan 83 ayəsində ŞİƏTİHİ sözünü tutub, guya bu ayə Şiəliyin haqq olduğuna dəlildir deyirlər.
Birincisi, əgər  bir söz Quranda mövcuddur, o demək deyil ki hər özünə bu sozu aid edən haqq üstündədir.
İkincisi, gəlin baxaq ŞİƏ sözü Quranda başqa ayələrdə necə xatırlanır :

Əl-ənam surəsi ayə 169
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Transkripsiya:
 ['Inna Al-Ladhīna Farraqū Dīnahum Wa Kānū Shiya`āan Lasta Minhum Fī Shay'in ۚ 'Innamā'Amruhum 'Ilá Al-Lahi Thumma Yunabbi'uhumBimā Kānū Yaf`alūna]

"Dinlərini parçalayıb Şiə (firqə-firqə) olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra (Allah) onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir." (6:159)

Bu ayədə Allah bizi dini parçalayıb şiə olmamağı xəbardarlıq edir və elan edir ki, bu adamlar Muhəmməd peyğəmbərin ﷺ ümmətindən deyil.
______________________________________________________________________

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir