Şiə məzhəbi haqqında ŞOK açıqlamalar!!!Mərcəi təqlid nədir? Böyük Ayatulla və Huccatulla titulları şiələrə kim verir? Tanınmış şiə alimi Ayatolla Kəmal Heydəri Şiə məshəbinin gizli tərəflərindən danışdı və bütün şiə alimlərə ŞOK edici suallar ünvanladı. Görəsən şiə alimləri Kəmal Heydərinin suallarına cavab verə biləcəklərmi?!!
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir