Səfəvi müşriklərin cinayətləri


İslam düşməni şah İsmail haqqında şiə fars kitablarından seçmələr:

ازآنجا كه مردم آذربايجان در آن زمان سني بودند، شيخ حيدر در اينسال به طور عملي جهاد با سني ها را آغاز نموده ضمن يك فتواي صريح اعلام داشت كه  همة اهل سنت در حكم كفارند، و فقيهان سني دشمنان خدا به شمار ميروند و هركه از آنها تبعيت و تقليد كند از دين خارج شده به كافران ملحق ميشود و قتلش  واجب ميگردد . او در اين فتوا اعلام كرد كه جهاد با اهل سنت يك واجب شرعي است و غارت اموال و اسير كردن و فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب  عظيم دارد . او عقائد شيخ بدرالدين را موبه مو اجرا كرد و همان عقيدة افراطي تاتارهاي بكتاشي آناتولي را كه علي ابن ابيطالب را تا مقام الوهي بالا برده  ويرا مورد پرستش قرار ميدادند به صراحت تبليغ كرد؛ وكلية واجبات شرعي را از نماز و روزه وحج را تأويل كرده از گردن مريدانش انداخت . مريدان او كه از اينزمان بطوررسمي لقبِ قزلباش (به فارسي : سرخ سر) يافتند در دسته جات مسلح و منضبط جهادي متشكل شدند، و آباديهاي شروان و داغستان و مناطقي  از قفقاز را كه عموما سني مذهب بودند، تحت عنوان جهاد با كافران مورد حملات غارتگرانه قرار داد
(شاه اسمایل صفوی – گفتار دوم – منشا قزلباشان و عقاید آنها  صفحه 43 – امیر حسین خنجی)
Bu zaman bütün Azərbaycan əhalisi Sunni idi. Şeyx Heydər faktiki olaraq Sünnilərə qarşı cihada başladı.Fətva verərək açıqca bütün Əhli Sünnəti Kafir və Sünni fəqihlərini Allahın düşməni elan etdi Və onları izləyən kimsənin islam səfindən ayrıldığını və kafirlərdən biri olduğunu və qətlinin vacib olduğunu elan etdi.Fətvasında elan etdi ki,Əhli sünnətə qarşı cihad dini bir məcburiyyətdir Və onların mallarını qarət etmək,həbs etmək və qadınlarını və uşaqlarınl (qul kimi satmaqda) böyük mükafat vardır
O, Şeyx  Bədruddinin təlimlərini və inanclarını yavaş yavaş həyata keçirirdi və Əlinin ilahi bir statusa sahib oluğuna inanan və ona ibadət edən  Bektaşi anadolu tatarlarının ekstermal inanclarını təbliğ edirdi. O,orucun,namazın və haccın fərz qaydalarını şərhetdi.Bu zamandan Onun müridləri rəsmən Qızılbaş titulu aldı intizamlı,silahlı Cihadi qrupları təsis etdi. Kafirlərə qarşı cihad adı altında onlar (Əhalisi) ümumiyyətlə sünni olan Şirvan,Dağıstan və Qafqaz ərazilərinin kəndləri və yerləşim yerlərinə basqın və talan edirdilər
[Qızılbaşların kökləri və inancları səh 43 - Əmir Hüseyin Xonçi]

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir