Keçmiş şiə Şiəliydən danışdı

Şiəliydən imtına edib İslamı qəbul edən iran yazıçısı Muhəmməd Baqır Sajudi şiəliyin İslama zid olan inanclarından danışdı


Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir