Rafizilərdən Qurana növbəti istehza!!! Gomoseksual əlagəyə girərkən Quran ayələri oxumaq!

 Şiə məzhəbini böyük alimlərindən olan əllamə Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani hicri 1186-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. Başqa bir şiə alimi Muhsin əl Əmin yazır:
“Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani son dövr elm adamlarımızdandır.Üstün zəka,mötədil xarakterili,fiqh və hədisdə parlaq bir şəxsiyyətdir.Rical müəllifi Əbu Əli onun haqqında deyir: “Alim,fazil,elm dəryası,mahir,mühəddis,abid,sadiq,dindar bir şəxsiyyətdir.Dərin elmə sahib müasir elm adamlarımızdandır.Bir çox faydalı əsər qələmə almışdır.”
 (“Əyanuş Şia”c.10,səh 317)

Bu məşhur Şiə alimi öz "Kəşkul" adlı kitabında, şiələrə oğlan uşağı ilə gomoseksual əlagəyə girmək üçün Quranı necə istifadə etmək yolunu göstərir.  Şeyx Yusif ibn Əhməd əl Bəhrani rəvayyət edir ki, bir nəfər livatta (gomoseksual əlagə) həvəskarı, Quran ayələri vasitəsi ilə, balaca uşaği belə "bişirir".

Şiə alimlərin növbəti hoqqası: "Cənnət Pasportu"

Şiə Quranda necə xatırlanılır?


Şiə sözü Quranda dəfələrlə işlənilib. Bu söz təriqət və dəstə mənasında işlənsə də əsasən mənfi məna daşıyır. 

Şiələrin şirkləri aşkar olunanda,  və başqa bir dəlilləri galmayanda əs-Saffat surəsində olan 83 ayəsində ŞİƏTİHİ sözünü tutub, guya bu ayə Şiəliyin haqq olduğuna dəlildir deyirlər.
Birincisi, əgər  bir söz Quranda mövcuddur, o demək deyil ki hər özünə bu sozu aid edən haqq üstündədir.
İkincisi, gəlin baxaq ŞİƏ sözü Quranda başqa ayələrdə necə xatırlanır :

Əl-ənam surəsi ayə 169
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Transkripsiya:
 ['Inna Al-Ladhīna Farraqū Dīnahum Wa Kānū Shiya`āan Lasta Minhum Fī Shay'in ۚ 'Innamā'Amruhum 'Ilá Al-Lahi Thumma Yunabbi'uhumBimā Kānū Yaf`alūna]

"Dinlərini parçalayıb Şiə (firqə-firqə) olanlarla sənin heç bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha aiddir. Sonra (Allah) onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəkdir." (6:159)

Bu ayədə Allah bizi dini parçalayıb şiə olmamağı xəbardarlıq edir və elan edir ki, bu adamlar Muhəmməd peyğəmbərin ﷺ ümmətindən deyil.
______________________________________________________________________

Şiəliyin azərbaycanlılara garşı düşmənçiliyi

Şiəlik İslama olan düşmənçiliyini daha əvvəl ifşa etsədə, bəzi azərbaycanlar buna məhəl qoymayıb özlərini şiə məzhəbinə aid etməyə davam edirlər.
İndi isə şiəliyin məhz Azərbaycana, nürklərə və azərbaycanlılara düşmənçiliyi bəyan oldu. 
Aprelin 24-də, Şiə məzhəbinin mərkəzi olan  İranın paytaxtı Tehran şəhərində Türkiyə səfirliyinin qarşısında  saxta "erməni soyqırım"ı  ilə bağlı  aksiya keçirilib. 

Avropa.info saytı xəbər verir ki, səfirlik qarşısına toplaşan  ermənilər və onlara dəstək verən  şiələr  fars dilində  "Məhv olsun faşist Türkiyə dövləti" və "Ədalət, ədalət bizim haqq səsimizdir" şüarları səsləndiriblər ( Diqqət! - şuarlar erməni yox, məhz fars dilində səslənib)

Səfəvi müşriklərin cinayətləri


İslam düşməni şah İsmail haqqında şiə fars kitablarından seçmələr:

ازآنجا كه مردم آذربايجان در آن زمان سني بودند، شيخ حيدر در اينسال به طور عملي جهاد با سني ها را آغاز نموده ضمن يك فتواي صريح اعلام داشت كه  همة اهل سنت در حكم كفارند، و فقيهان سني دشمنان خدا به شمار ميروند و هركه از آنها تبعيت و تقليد كند از دين خارج شده به كافران ملحق ميشود و قتلش  واجب ميگردد . او در اين فتوا اعلام كرد كه جهاد با اهل سنت يك واجب شرعي است و غارت اموال و اسير كردن و فروختن زنان و فرزندان آنها ثواب  عظيم دارد . او عقائد شيخ بدرالدين را موبه مو اجرا كرد و همان عقيدة افراطي تاتارهاي بكتاشي آناتولي را كه علي ابن ابيطالب را تا مقام الوهي بالا برده  ويرا مورد پرستش قرار ميدادند به صراحت تبليغ كرد؛ وكلية واجبات شرعي را از نماز و روزه وحج را تأويل كرده از گردن مريدانش انداخت . مريدان او كه از اينزمان بطوررسمي لقبِ قزلباش (به فارسي : سرخ سر) يافتند در دسته جات مسلح و منضبط جهادي متشكل شدند، و آباديهاي شروان و داغستان و مناطقي  از قفقاز را كه عموما سني مذهب بودند، تحت عنوان جهاد با كافران مورد حملات غارتگرانه قرار داد
(شاه اسمایل صفوی – گفتار دوم – منشا قزلباشان و عقاید آنها  صفحه 43 – امیر حسین خنجی)
Bu zaman bütün Azərbaycan əhalisi Sunni idi. Şeyx Heydər faktiki olaraq Sünnilərə qarşı cihada başladı.Fətva verərək açıqca bütün Əhli Sünnəti Kafir və Sünni fəqihlərini Allahın düşməni elan etdi Və onları izləyən kimsənin islam səfindən ayrıldığını və kafirlərdən biri olduğunu və qətlinin vacib olduğunu elan etdi.Fətvasında elan etdi ki,Əhli sünnətə qarşı cihad dini bir məcburiyyətdir Və onların mallarını qarət etmək,həbs etmək və qadınlarını və uşaqlarınl (qul kimi satmaqda) böyük mükafat vardır
O, Şeyx  Bədruddinin təlimlərini və inanclarını yavaş yavaş həyata keçirirdi və Əlinin ilahi bir statusa sahib oluğuna inanan və ona ibadət edən  Bektaşi anadolu tatarlarının ekstermal inanclarını təbliğ edirdi. O,orucun,namazın və haccın fərz qaydalarını şərhetdi.Bu zamandan Onun müridləri rəsmən Qızılbaş titulu aldı intizamlı,silahlı Cihadi qrupları təsis etdi. Kafirlərə qarşı cihad adı altında onlar (Əhalisi) ümumiyyətlə sünni olan Şirvan,Dağıstan və Qafqaz ərazilərinin kəndləri və yerləşim yerlərinə basqın və talan edirdilər
[Qızılbaşların kökləri və inancları səh 43 - Əmir Hüseyin Xonçi]

Keçmiş şiə Şiəliydən danışdı

Şiəliydən imtına edib İslamı qəbul edən iran yazıçısı Muhəmməd Baqır Sajudi şiəliyin İslama zid olan inanclarından danışdı


"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir