Ayatolla Xamenei - "Əli Allahdan geri galmır"


Şiələrin ali rəhbəri Ayətullah Seyyid Əli Xameneyinin "Şəri suallara cavablar"  adlı kitabında deyir:


Sual:321. Bir firgə var ki, özlərini Əliallahı adlandırırlar və deyirlər ki, Əli Allah deyil, lakin heç Ondanda geri galmır. Bunların hökmü nədir?

Cavab: Əgər onlar Vahid, Mənnan və Mütəal Allah üçün şərik qoşmasalar, onların hökmü müşrik hökmü deyil (Müşriklər nəcisdir).

skan:

Subhənallah!! Şübhə yoxdur ki, belə fətvanı verən özü müşrikdir.. (Müşriklər nəcisdir)
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir