Rafizilər möminlərin anası Aişəni (r.a.) zinada ittiham edirlər

Bismilləhir-Rahməni-Rahim
Rafizi şiələrin əqidəsində küfr və İslama zid olan hüsüsiyyətlərin sayı hesabı yoxdur. Rafizi şiəlikdə olan küfrlərdən biri də Peyğəmbərin (səlləllahu əleyhi və salam) zövcəsi Aişəni (r.a.) zinada ittiham edib Peyğəmbəri(səlləllahu əleyhi və salam)   təhqir etməkdir. Amma şiə alimlərin əksəriyyəti əqidələrində olan bu murdar inancları sadə kütləyə bəyan etmirlər, çünki onlar bilirlər ki , aldatdığları sıravi, sadə kütlə olan şiələr Peyğəmbərin(səlləllahu əleyhi və salam)   namusunu gorumaq üçün hər şeydən keçər, hətta şiəlikdən imtına edərlər. Elə ona görə, əksər hallarda,  sıravi şiələrdən onların əqidəsində belə ağılabatmaz küfr olması haqqında soruşanda, onlar deyirlər: – “biz bilirik ki şiəlikdə Aişəni sevmirlər, amma onu zinada ittiham etmək və bununla Peyğəmbərin namusuna toxunmaq şiəlikdə yoxdur, bütün bunlar yalandır,  bu şiəliyə və şiələrə atılan iftıradır” - və başqa buna bənzər cavablar verirlər. Əslində onların belə deməyə ixtiyarları var, çünki  bir söz deyəndə onun  doğru  olmasına dəlil gətirmək lazımdır.
Necə ki, Allah Sübhanə Təalə deyir:

                            “Əgər (bu sözü) doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!” (Quran 2:111)

Bu məsələdə də dəlil olaraq bugunki şiə alimin dediklərini  və şiə məshəbinin ən mötəbər mənbəsində   Aişə anamız haqqında olan murdar itthamları gətiririk.
Oncə Allah Subhanə Təalənin Quranda Peyğəmbərin zövcələri haqqında dediyi sozlərinə nəzər salaq.
Allah Sübhanə Təalə deyir:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ                       

“Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Onun zövcələri isə möminlərin analarıdır.”
                                                                                                                                                           (Quran 33:6)                          

Möminlərin anasını zinada ittiham edən məşhur rafizi şiə alimi və dəvətçisi Yasir Həbibdir. Bu insan hətta   bu haqda yeni bir kitab yazıb, kitabın adı “ Əxlaqsızlık – Aişənin iç üzü”.

Öz rəsmi saytında kitabın anonsunda açıq-aydın yazır :
«It compries seven chapters, prologues, sequels and conclusions covering various issues including the adultery committed by Aisha (May the wrath of Allah be upon her).»

Tərcüməsi:
 “..Kitab 7 hissədən ibarətdir, kitabda Aişənin, Allahın gəzəbi olsun ona, zina etməsinə və diqər məsələlərə toxunulur..”

Yasir Həbibin rəsmi saytın inglis versiyasında burada

Skrinşot:
İnglis dilini bilməyənlər ya da bizim tərcüməmizə ehtibar etmiyənlər  google avtotərcüməçidən istifadə edə bilər , bunu etmək üçün sadəcə tıkla translate.google.com 

Allah Sübhanə Təalə Quranda zinakarlar haqqında belə deyir:
الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
               Zinakar kişi ancaq zinakar, yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər.
                Zinakar qadın da yalnız zinakar, yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər.
               Bu (belə bir evlənmə), möminlərə haram edilmişdir”. )Quran 24:3)

Allahın  ayələrindən məlum olur ki şiə məshəbinə görə Mühəmməd Peyğəmbər(səlləllahu əleyhi və salam)   ya zinakar ya da müşrikdir!!! AuzubilLəh belə küfrdən. Allah bizi və bütün müsəlmanları  murdar rafizilərin əqidəsindən  qorusun , öncə bu firgədə olub haqqı biləndən sonra  tövbə edib, Peyğəmbərin Sunnəsinə tabe olanların isə tövbələrini gəbul etsin.Şübhələrə cavab:

Bəzi rafizilər, təqiyyədən istifadə edib deyirlər ki, guya bu adam axmaqdır, safehdir  və başqa buna bənzər bəhanələr gətirirlər. Məsələn  Məkərəm Şirazi və Xamenei kimi təqiyyəçilər Yasir Həbibi axmaq və səfeh adlandırıblar , fikir verin ki təqiyyə etsələrdə öz şiə gardaşına Peyğəmbəri(səlləllahu əleyhi və salam) təhqir eləsədə kafir deməyiblər. Hər nə isə, maraglı olan fakt budur ki, Yasir Həbib  şiə məshəbinin ən mötəbər mənbələrini əsəs götürüb şiə məshəbində Aişənin zinada ittiham olmasını subut edir və Şirazinən Xameneini haqqı gizlətən və gorxah adlandırır.
Allahın düşməni Yasir Həbib bu məsələyə aid suala cavab verərkən yazır :
Sual:
هل إرتكبت عايشة الزنا في نظركم
"Sizin nəzərinizdə Aişə zina etmişdirmi?..."

Cavab:

نعم يُستظهر ذلك من نصوص صريحة في مصادر أهل الحق وقرائن لا تقبل اللبس في مصادر أهل الخلاف. وبها يبان أن
عائشة (لعنة الله عليها) كانت في فسادها الأخلاقي كامرأتي النبيّين نوح ولوط (عليهما السلام وعلى زوجتيهما اللعنة).

"Bəli! Bu, haqq və dəlil əhlinin mənbələrindəki açıq-aydın nəsslərə görə aşkardır və buna müxalif olanların mənbələrindəki şübhələrə məqbul deyildir. Bununla Aişənin (burada şiə alimi Aişəyə lənət oxuyur) əxlaqi pozğunluğu iki peyğəmbərin, Nuh və Lutun, qadınlarındakı kimi olmuşdur (peyğəmbərlərə salam göndərir və qadınlarına lənət edir)"

ومما ورد بصراحة في هذا الشأن، تفسير مولانا الإمام محمد بن علي الباقر (صلوات الله عليهما) للآية الكريمة: "ضرب
الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديْن من عبادنا صالحيْن فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا
وقيل ادخلا النار مع الداخلين". (التحريم: 10) حيث فسّر الخيانة بالفاحشة بقوله صلوات الله عليه: "ما يعني بذلك إلا
الفاحشة". (الكافي ج2 ص402).

"Bu barədə dəlillərdən biri də açıq aydın varid olmuş və mövlamız İmam Muhamməd ibn Ali əl-Baqirin (hər ikisinə Allahın salavatı olsun) təfsirində bu ayə ilə bağlı gəlmişdir:
"Allah kafirlərə Nuhun arvadı ilə Lutun arvadını misal çəkdi. Onlar Bizim əməlisaleh qullarımızdan iki qulun  nikahı altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və bunlar onları Allahdan heç cür xilas edə bilmədilər. Onlara: "Girənlərlə birgə ikiniz də oda girin!"- deyildi." (Ət-Təhrim, 10), onların xəyanəti Muhamməd ibn Ali əl-Baqirin sözünə əsasən fahişəlikləri ilə üzə çıxdı: "Bunun mənası yalnız fahişəlikdir" (əl-Kəfi, 2/402)  (online burada )
Qeyd etmək lazımdırki Yasir Həbib dəlil kimi gətirdiyi əl-Kəfi kitabı şiələrin ən mötəbər va şiə məshəbin dayağı olan kitabdır, yəni əminliklə demək olar ki əhli-sunnətin Səhih Buxari kitabın şiə versiyasıdır.

Yasir Həbibin şiə məshəbində alim və hörmətli şəhs olduğuna daha bir  sıra dəlil: 
1) Yasir Həbibin tanınmış şiə saytlarında yazıları və elmi işləri yerləşdirilir , məsələn  “Şiə qlobal şəbəkəsində” burada

skrinşot:


2) Daha sonra 313news məşhur şiə saytında,  bir məqalədə guya bunu pisləyirlər, amma başqa yerdə onun videoyazısını əhli-sunnətə garşı dəlil kimi gətirirlər – burada 
Nəzərə alin ki 313news öz küfrlərin izlərini təmizləyir, ona görə ola bilsin ki link  işləməsin.
Skrinşot əlavə olunur:


3) Yenədə, rafizi şiələrin Sələflərə garşı olan Facebook səhifəsində Yasir Həbibin  yazısı  yerləşdirilib, burada bu Allahın düşməni yenədə Rasula dil uzadaraq onun ən yaxın səhabələrindən və dostlarından olan Ömər ibn Əl-Xəttabı  (r.a.) gomoseksualist adlandırır. Burada macusi rafizilər Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və salam) belə ləkələməyə istəyirlər. Şubhə yoxdur ki gomoseksualistlə yalnız gomoseksualist dostluq edər. Dəhşətə gətirən odur ki, Peyğəmbəri təhqir edən bu murdar yalanları kafir tərəfindən yox, özlərini müsəlman kimi göstərən rafizi şiələrdən eşidirik.
Skrinşot:

 


Bütün bunlar Yasir Həbibin şiə məshəbində alim və məşhur şəhs olmasına dəlildir, bundan əlavə yuxarıda gətirilən dəlillər şiə məshəbində Peyğəmbəri(səlləllahu əleyhi və salam)   təhqir edən inancların mövcüd olduğunu açıq-aydın isbat edir.
Yazıda çoxsaylı mənbələrin link və skrinşotlardan istifadə edilməsinin səbəbi odur ki, şübhədə galanların şubhələri aradan galdırılsın və  bu məqaləni oxuyanın, ona  doğru yol bəlli olduqdan sonra,  Allahın dərgahında heç bir bəhanəsi galmasın.
“Doğru yol özlərinə bəlli olduqdan sonra (dindən) dönənlərə Şeytan (bu dönüklüyü) xoş göstərdi və onları tovlayıb yoldan azdırdı (və ya: bu dönüklüyün müqabilində Allah onları zəlalətə saldı).”
                                                                                                                                          (Quran 47:25)


Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir