Ayatolla Xomeyninin böyük küfrü (Muhəmməd peyğəmbərdən ﷺ sonra Fatiməyə vəhy gəlib)

20-ci əsrin dünya şiələrin lideri sayılan Böyük ayatolla Ruhulla Xomeyni, Muhəmməd peyğəmbərinﷺ sonuncu peyğəmbər olduğuna iman etmətib. Xomeyni şiə məzhəbinin ən mötəbər mənbəsi "əl-kafi"-yə əsaslanaraq iddiya edirb ki Muhəmməd peyğəmbərﷺ dünyasını dəyişəndən sonra vəhy kəsilməmişdir və 75 gün ərzində onun qızı Fatiməyə (Allah ondan razı olsun) gəlirdi.Şiə alimləri Qurana istehza edirlər

                  Şiə məzhəbinin ən böyük və tanınmış alimləri Quranı istehza ilə oxuyur.

Ələm

Ələm -  Şiələrdə, Yahudilərdə və Buddizmdə geniş istifadə olunan əl şəkilində olan rəmzin adıdır.
Ələm sözü – “əl” sözundən törəmədir.Düzdür  bəzi  şiələr iddiya edir ki, guya ələm ərəb dilin “علامة” “ələmət”, (təcümədə “simvol”, “rəmz”) sözündən əmələ gəlib. Ələm rəmz kimi istifadə olunduğuna görə,  bu versiya həqiqətə uyğun görünsədə, həqiqət ondadır ki, ərəblər  ələmə “Ələmət” yox, -  “Əbülfəzin əli” və ya “Fatimənin əli” deyirlər. Ərəbcə isə məhz  “ələm” ( ألم)  sözü –rəmz yox, əzab ya da əziyyət  mənasını verir.                                                           
Şiəlikdə ələm hərtərəfli isitfadə olunur, əsasən rəmz  və ibadətqah kimi, şiələr ona nəzir və hədiyyələr edirlər. Məsələn şiələrin arasında olan inanclara əsasən, ələmə nəzir deyib sözünü yerinə  yetirməyən ələmi qəzəbləndirir  və ələm “coşur”, “ coşan” ələm isə xəsis şiənin yanına gəlib onu cəzalandırır.
Bugunləri demək olar ki, şiə məscidlərin əksəriyyətində ələm mövcuddur. Ələm minbərlərdə, bəzi məscidlərin minarələrində  və namazda imam durduğu yerdə yerləşdirilir. Bundan əlavə şiələrin dini şəkillərində, bayrağlarında və başqa dini əşyalarında ələmə rast gəlmək olur. 

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir