Zinakər qadın ilə siğə

 Məsələ
17: “Müstəhəbdir ki, mutə (siğə) etdiyi qadın iffətli möminə olsun. Evlilikdən öncə ondan evli və ya iddəli olduğu haqqında soruşmaq lazımdır. Soruşmamaq isə məkruhdur. Onun vəziyyətinin öyrənilməsi mutənin səhihliyinə təsir etmir. 

Məsələ
18: “Zinakar ilə mutə (siğə) etmək olar, lakin məkruhdur. Ələlxüsus zina etməklə məşhurdursa bu daha çox məkruh sayılır. Əgər mutə (siğə) etsə onu günahdan çəkindirsin”

Mənbə:
(Xomeyninin “Təhriyrul vəsiylə” kitabı. səh-292. Cild-2).

Onlaine burada al-shia.org

 Halbuki Allah Təala Nur sürəsi 3 ayədə buyurur:
 “Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar və ya müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Möminlərə isə bu, haram edilmişdir”.
 (Quran 24:3)

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir