İmam Əli şiələr haqqında
Şiə məshəbinin ən mötəbər sayılan "Nəhcül-bəlağə"  kitabında nəql olunur ki, İmam Əli öz şiələrinə deyir:

"Ey kişilikdən nişanəsi olmayan namərdlər! Ey ağlı uşaq və bəy otağına təzə girmiş qadın ağlı kimi olanlar! Ey kaş mən sizləri nə görə, nə də tanıyaydım. And olsun Allaha, sizi tanımağın nəticəsi peşmanlıq, qəm və qüssədir. Allah sizləri məhv etsin ki, mənim ürəyimi qan etdiniz, sinəmi qəzəblə doldurub-daşırdınız. Aldığım hər nəfəsdə mənə qəm və hüzn yedirtdiniz. Mənə itaətsizlik, etinasızlıq edərək tədbirimi pozub, puç etdiniz, bunun nəticəsində də Qüreyş «Əbu Talibin oğlu igiddir, ancaq müharibə aparmaq qaydasını bilmir» dedilər.."şiələrin saytında  - tıkla (27-ci xütbəyə bax)

Əgər bu, özünü İmam Əliyə nisbət edən tayfanın təməlini qoyanlar, İmam Əli (r.a.)  zamanında  belə olublarsa, indi bizim zamanımızda olan şiələr haqqında nə demək olar ki? Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir