Şiələrə Fədak bağı haqqında sual
Şiə məshəbinin şeyxi əl-Murtada öz “Şəfi fil İmama” (4/92) kitabında deyib: O zaman ki əmr əmirəlmuminə (ələyhi salam)-a catdı, O Fədakı olduğu yerdə saxladı, və Fatimənın övladlarına miras kimi vermədi...Şiələrə sual:  Fədak Fatimənın haqqi olubsa, niyə Əli bu haqqı onun övladlarına verməyib?
Tərcüməsi:
O zaman ki əmr əmirəlmuminə (ələyhi salam)-a catdı, O Fədakı olduğu yerdə saxladı,
və Fatimənın övladlarına miras kimi vermədi...Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir