Şiə alimi Məhdi əs-Suveyşin yalanı


Şiə alimi Səid Məhdi Məhəmməd əs-Suveyş öz "Mia məsail mühimmat havlə şiə" kitabında yazır: "Və Səhih Muslimdə, birinci cild, səhifə 47, ibn Məsuda gədər catan sənəd ilə qeyd olunur ki, rəsul (sallalahu alaihi va ala alihi va sallam) müsəlmanlara əmr etdi ki, azan ilə iqamələrdə desinlər “Hayya aləl hayril aməl”, və Ömər başci olanda bunu (azandan) düşürdü."
Bu sadə yalandı. Səhih Müslimdə belə bir şey yoxdur.


 Kitabin adı: Mia məsail mühimmat havlə şiə.
Cap olunub: Darul İrfan – Kuveyt.
Müəllif: Səid Məhdi Məhəmməd əs-Suveyş
.


Tətcüməsi:Və Səhih Muslimdə, birinci cild, səhifə 47, ibn Məsuda gədər catan sənəd ilə qeyd olunur ki, rəsul (sallalahu alaihi va ala alihi va sallam) müsəlmanlara əmr etdi ki, azan ilə iqamələrdə desinlər “Hayya aləl hayril aməl”, və Ömər başci olanda bunu (azandan) düşürdü.


          Səhih Müslimdə belə bir şey yoxdur.

Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir