Məşhur dəvətçi - Ocaq Nejat.Şiə məshəbinin məşhur dəvətçisi olan, Ocaq Nejat öz "Aşura dərsləri" kitabında deyib(şəkilə bax):
Bu da murdar bir yalandır.
Kənzul Ummal Muttaki Hindi tərəfindən qələmə alınmış kitabdı. Orda o hədislərin sənədlərini hifz edib, hərf sırası ilə onları qeyd etdi. Yəni bu heç hədis kitabı yox, bir hifz kitabıdı. Kitab həm səhih, həm zəif, həm də uydurma hədislər ilə doludu. Yalnız münafiq ya da  cəhil olan adam bunu ən güclü kitab kimi qələmə verər.Ocaq nejatın stilində olan növbəti yalan:

 

Burada  bu dəccal iddia edir ki Hüseyn (r.a) öldürənlərin əksəryəti sahabələr olub! Və sözsüz ki bu murdar adamın yalandı. İddia edən gərək dəlil gətirsin!
Allah Subhanə Təala Quranda deyir:"De: "Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!"  (2;111).
Aşağıdaki video  Ocaq Nejatın iç üzünü göstərir :Allah müsəlmanları belə yalanlardan gorusun.

Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir