İmam Baqir şiələr haqqında


Şiələrin alimi Seyid Məhəmməd Müsavi Kəşani öz "Qıyamlar" kitabında yazır ki ,İmam Baqir deyib:
“Əgər bütün yer üzündə olan insanlar bizim şiəmiz olsalar, onların 4/3 hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olacaqlar”.
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir