Rafizi inancında qrup halında cinsi əlaqə
Sual:
Bu mümkündürmü Mütə nigahında mən bir neçə qadınlarla  evlənim və onlarla eyni vaxtda cinsi əlaqədə olum?
 
Cavab:
Bismilləhir rahmənir rahim, bir neçə qadınlarla eyni vaxtda evlənmək olar və eyni vaxtda hamısı ilə cinsi əlaqədə olmaq olar.

Fətva:
Şiə alimi Muhəmməd Sadiq Ruhani.
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir