Ən birinci şiə alimi yahudi olan Abdullah ibn SəbaŞiə məshəbin ən böyük alimlərindən olan alləmə Həsən Musa Nəubəhti özünün “Firaq əş-şiə” kitabında yazmışdır:

"Əlinin səhabələrindən bir neçəsi demişdir ki, Abdullah ibn Səba islamı qəbul etmiş yəhudi idi. O, Əli tərəfdarı(şiəsi) idi. Yəhudi olan vaxtı o deyirdi ki, ilahi vəhyə görə Yuşa ibn Nun Musa peyğəmbərin
ondan sonra xəlifəsi idi. İslamı qəbul edəndən sonra isə o bunu eynilə Əli ibn Əbu Talibə aid etdi, yəni Əlinin Peyğəmbərlər qohumluğuna görə. İbn Səba ilk adamdır ki, demişdir ki Əli ibn Əbu Talibin imamətinə inanmaq vacibdir və o 3 xəlifəni kafir adlandırmışdır. Ona görə də şiəyə müxalif olanlar deyirlər: “Şiəliyin əsası yəhudizm üzərində qurulub”.
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir