İmam Hüseyni kim öldürüb?Hamımız ildən ilə Məhərrəm ayında şiələrin özünə zülm verməsini görürük, və hər zaman onlardan "Allah Hüseyni öldürənlərə lənət eləsin" sözləri eşidirik.
Çox maraqlıdır ki şiələr öz özünə lənət oxuyurlar , buda onlara Allah tərəfindən verilmiş cəzadır - öz özünü lənətləyən tayfadan bədbəxt tayfa ola bilərmi?

Şiə alimi səhid ayatollah Murtaza Muttahari öz "İmam Hüseyn, qəhrəmanlığının təhlili" kitabında
 (1-ci cild 149 s.) yazır:
"....şübhəsiz ki, Kufə camaatı Əli ibn Əbu Talibin şiələri idilər və İmam Hüseyni də öz şiələri öldürüblər. Odur ki, həmin zaman deyirdilər ki: "(kufəlilərin) qəlbləri onunla (İmam Hüseynlədir) və qılıncları ona qarşıdır".


İmam Hüseyni öldürən: Şamr ibn Zülcovşan və Sinan ibn Anas - onun mübarək başını kesənlər, bunların hər ikisidə Siffin döyüşündə Əli goşununda Müəviyəyə garşı savaşan Əli ibn Əbu Təlibin şiəlırindən idi.

 Elə ona görə bizdə deyirik - Amin!!! Allah Hüseyni öldürənlərə lənət eləsin. 
Blog Widget by LinkWithin

"Əgər insanların hamısı bizim şiələrimiz olsaydılar,onların dörddə üç hissəsi şəkdə, qalan bir hissəsi də axmaq olardı".

İmam Muhəmməd Baqir